artikelbild

Linköping på film

Välkommen till en hemsida fylld av filmer från privatpersoners filmalbum i Linköping från 1930-talet och fram till och med 1980. Det har hittills gjorts alldeles för lite för att tillgängliggöra dessa lokalhistoriska filmer liksom för att dra nytta av filmerna i skapandet av bilden av Linköpings historia. De flesta filmerna är i formaten 8 mm.

Från 1 juli 2008 till och med 31 augusti 2010 drev Östergötlands länsmuseum projektet Linköping på film. Arbetet kom att innefatta inventering och tillgängliggörande av Linköpingsfilmer, distribution av filmerna till allmänheten och då främst inom äldrevården samt uppbyggandet av en Internetmiljö för äldre Linköpingsfilm. Projektet ingick som en del i samarbetet Linköping genom tiderna. Projektet är nu vilande, men ni kan ta del av denna sida flera år framåt.

2009-10-29

Biografen Grand, 1933

Detta är en unik film från invigningen av biografen Grand i Linköping 1933. Tidigare hette den Victoria och visade stumfilm. Här kom den att gå under namnet ljudbiografen Grand.

2009-11-13

I väntans tider

Filmen från 1969 visar ett par i Berga som väntar sitt första barn.

Östgötafilm

Gå in på Östgötafilms hemsida för att se lokalhistoriska filmer från hela Östergötland
www.kulturarvostergotland.se/
ostgotafilm/

Kontakta oss

Kontaktperson:

Ellika Kyndel
Östergötlands länsmuseum
013-23 03 30

ellika.kyndel@
ostergotlandslansmuseum.se