Länkar som handlar om film

Här kan du klicka dig fram genom namnen till bra länkar som har med den lokalhistoriska filmen att göra.

Välkommen in på Östgötafilm sidan. detta är en systersida till Linköping på film. Denna sida visar film från hela Östergötlands län och det är Kulturarv Östergötland som ligger bakom denna sida.

Vill du se hur arbetet med den lokalhistoriska filmen sker nationellt så kan du här läsa om filmvårdcentralen i Grängesberg.

På Kungliga biblioteket finns också det Audiovisuella arkivet som här i samarbete med Sveriges television skapat Journal Digital - en sida för äldre svenska journal- och kortfilmer.

Många regioner i landet har tidvis arbetat med dokumentation och insamling av lokalhistorisk film. En av de regionerna är Skåne med en rad institutioner inblandade i nätverket KUFISK - Kulturhistorisk film i Skåne.


Östgötafilm

Gå in på Östgötafilms hemsida för att se lokalhistoriska filmer från hela Östergötland
www.kulturarvostergotland.se/
ostgotafilm/

Kontakta oss

Kontaktperson:

Ellika Kyndel
Östergötlands länsmuseum
013-23 03 30

ellika.kyndel@
ostergotlandslansmuseum.se